O nás

Líder v poskytovaní služieb oceliarňam a zlievarňam

TMS International je lídrom v poskytovaní služieb výrobcom ocele po celom svete. Naši ľudia, služby, technológie a zariadenia predstavujú neoceniteľné zdroje, ktoré poskytujú podporu a zvyšujú prevádzkovú efektivitu našich partnerov.Usilujeme sa predvídať budúce výzvy našich zákazníkov prostredníctvom nepretržitého zlepšovania našich procesov a uvádzania nových služieb v oblasti železiarenského priemyslu. Naše služby pomáhajú znižovať enviromentálne dôsledky železiarenského priemyslu a prispievajú k čistejšiemu životnému prostrediu.

Inovácie – Pridaná hodnota našich služieb

TMS International poskytuje spektrum služieb od optimalizácie surových materálov až po spracovanie železiarenskej trosky. Prináša inovatívne riešenia pre niektoré z najväčších výziev našich zákazníkov.
Jedným z pilierov nášho podnikania je budovanie pevných, dlho trvajúcich vzťahov s našimi partnermi. S viac ako 87 rokmi skúseností TMS International oslovilo, získalo a dodnes udržalo množstvo partnerov. Naša globálna sieť zahŕňa viac ako 80 prevádzok v oceliarňach a 36 stredísk nákupu po celom svete. Pôsobíme v Severnej Amerike, Južnej Amerike, Južnej Afrike, Karibskej oblasti, Európe, Ázii a na Strednom Východe.

Medzi naše špecializované činnosti patrí:

OptiMiser®
Nami patentovaný systém (software) nákupu šrotu, ktorý berie do úvahy trhové ceny v reálnom čase a vytvára optimálnu zmes šrotu tak, aby zodpovedala chemickému zloženiu požadovanému zákazníkom. TMS International zabezpečuje najnižšie náklady na tonu tekutej ocele.
Scarfing – Odstraňovanie povrchových nečistôt
Náš robotizovaný scarfovací systém odpaľuje všetky nečistoty z povrchu konti bram (aj z bočných strán, hrán a rohov). Vďaka nami patentovanej technológii nastavenia horáka náš systém kombinuje flexibilitu manuálneho / ručného scarfingu s produkčnou efektívnosťou automatizovaného zariadenia. Vďaka našej technológii sme schopní scarfovať bramy akejkoľvek dĺžky, šírky a hrúbky.

Slag Handling – Nakladanie s oceliarenskou troskou

Sme priekopníkmi v oblasti separácie kovových častíc z oceliarenskej trosky a premieňame trosku v užitočný a enviromentálne prospešný agregovaný produkt. Naše služby pomáhajú znižovať enviromentálne dôsledky železiarenského priemyslu a prispievajú k čistejšiemu životnému prostrediu.

Spektrum našich služieb zahŕňa:

 • Nákup surových materiálov
 • Scrap Management (Nákup kovového odpadu a šrotové hospodárstvo)
 • Optimalizácia šrotu
 • Nakladanie s oceliarenskou troskou
 • Separácia kovových častíc z oceliarenskej trosky
 • Výroba troskových produktov
 • Systém na zmiešavanie legúr
 • Manipulácia s produktami
 • Špecializované služby
 • Manažment logistiky
 • Priemyselné služby
 • Scarfing – odstraňovanie nečistôt z povrchu ocele
 • Pálenie kovového odpadu
 • Služby vysokým peciam

Safety First – Bezpečnosť na prvom mieste

TMS International je lídrom v priemysle v oblasti bezpečnosti práce. Na každej prevádzke dodržiavame náročný program bezpečnosti práce, ktorý spĺňa a často prevyšuje zákonné požiadavky na bezpečnosť zamestnancov. Našim dlhodobým cieľom je nula úrazov, nehôd a nežiaducich udalostí. Za naše excelentné výsledky vďačíme nášmu programu pozorovaní správania sa zamestnancov, striktnému dodržiavaniu postupov bezpečnej práce, a tímom bezpečnostných pracovníkov na všetkých našich prevádzkach.