• TMS INTERNATIONAL KOŠICE

  TMS INTERNATIONAL KOŠICE

  We Create Value
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05

O nás

O nás

Poskytujeme služby výrobcom ocele na celom svete.
Naši ľudia, služby, technológie a zariadenia predstavujú neoceniteľné zdroje, ktoré poskytujú podporu a zvyšujú prevádzkovú efektivitu našich partnerov. Usilujeme sa predvídať budúce výzvy našich zákazníkov prostredníctvom nepretržitého zlepšovania našich procesov a uvádzania nových služieb v oblasti železiarenského priemyslu.

Naše poslanie

Naše poslanie

Filozofia firmy:

 • Praktizujeme bezpečné správanie a vytvárame prostredie integrity, iniciatívy a rastu.
 • Naše zariadenia sú a stále budú najlepšie udržiavané.
 • Našim záväzkom je vytváranie hodnoty pre našich zákazníkov cez partnerstvo v oblasti služieb a inovácií.
 • Našim investorom zabezpečujeme zisk.

Naše hodnoty

Naše hodnoty

Pre našich partnerov vytvárame hodnoty ako:

 • Vyššia prevádzková efektívnosť
 • Nižšie prevádzkové náklady
 • Vedúce postavenie v oblasti bezpečnosti práce
 • Nepretržité zlepšovanie kvality
 • Udržateľné postupy zohľadňujúce životné prostredie
 • Inovatívne riešenia

Čím sa líšime

Čím sa líšime

Tajomstvo nášho úspechu spočíva v odbornej znalosti našich ľudí a v našom záväzku poskytovať bezkonkurenčné služby. Zamestnávame najlepších ľudí, vystrojujeme ich všetkým, čo potrebujú pre vykonanie práce a umožňujeme im podniknúť čokoľvek, čo je potrebné pre to, aby bola práca vykonaná správne –  vrátane robenia okamžitých rozhodnutí s cieľom vytvárania hodnoty pre našich zákazníkov a partnerov.