Sme svetovým lídrom v poskytovaní služieb v oblasti oceliarenského priemyslu.

O nás

Poskytujeme služby výrobcom
ocele na celom svete.
Naši ľudia, služby, technológie
a zariadenia predstavujú
neoceniteľné zdroje, ktoré
poskytujú podporu a zvyšujú
prevádzkovú efektivitu našich
partnerov. Usilujeme sa
predvídať budúce výzvy našich
zákazníkov prostredníctvom
nepretržitého zlepšovania
našich procesov a uvádzania
nových služieb v oblasti
železiarenského priemyslu.

Naše poslanie

Filozofia firmy:

 • Praktizujeme bezpečné
  správanie a vytvárame
  prostredie integrity, iniciatívy
  a rastu.
 • Naše zariadenia sú a stále
  budú najlepšie udržiavané.
 • Našim záväzkom je
  vytváranie hodnoty pre
  našich zákazníkov cez
  partnerstvo v oblasti služieb
  a inovácií.
 • Našim investorom
  zabezpečujeme zisk.

Naše hodnoty

Pre našich partnerov vytvárame
hodnoty ako:

 • Vyššia prevádzková
  efektívnosť
 • Nižšie prevádzkové náklady
 • Vedúce postavenie v oblasti
  bezpečnosti práce
 • Nepretržité zlepšovanie
  kvality
 • Udržateľné postupy
  zohľadňujúce životné
  prostredie
 • Inovatívne riešenia

Čím sa líšime

Tajomstvo nášho úspechu
spočíva v odbornej znalosti
našich ľudí a v našom záväzku
poskytovať bezkonkurenčné
služby. Zamestnávame
najlepších ľudí, vystrojujeme ich
všetkým, čo potrebujú pre
vykonanie práce a umožňujeme
im podniknúť čokoľvek, čo je
potrebné pre to, aby bola práca
vykonaná správne – vrátane
robenia okamžitých rozhodnutí
s cieľom vytvárania hodnoty pre
našich zákazníkov a partnerov.