25 aug 2016
25 augusta, 2016

O nás

0 Comment

Poskytujeme služby výrobcom ocele na celom svete.
Naši ľudia, služby, technológie a zariadenia predstavujú neoceniteľné zdroje, ktoré poskytujú podporu a zvyšujú prevádzkovú efektivitu našich partnerov. Usilujeme sa predvídať budúce výzvy našich zákazníkov prostredníctvom nepretržitého zlepšovania našich procesov a uvádzania nových služieb v oblasti železiarenského priemyslu.