25 aug 2016
25 augusta, 2016

Naše poslanie

0 Comment

Filozofia firmy:

  • Praktizujeme bezpečné správanie a vytvárame prostredie integrity, iniciatívy a rastu.
  • Naše zariadenia sú a stále budú najlepšie udržiavané.
  • Našim záväzkom je vytváranie hodnoty pre našich zákazníkov cez partnerstvo v oblasti služieb a inovácií.
  • Našim investorom zabezpečujeme zisk.